FAQ & Tagasiside

“Tervendamine on lakkamatu protsess, milles loomulik terviseseisund kehas (või kehaosas) ja meeles ning nende dünaamilises suhtes maailmaga on hõlbustatud, võimendatud, taastatud või loodud.”

-Jivan Mukta

Sagedasti esitatavad küsimused

 • Sessioni käigus lamad sa pikali ja lõdvestud. Tervendaja võtab meditatsiooni asendi ja hakkab sinule mediteerima. Enamasti saab sinu lõdvestus olema väga sügav, jõudes “sügava lõdvestumise platvormini”. Kuni see juhtub, võid sa kogeda ka erinevaid tundeid ja mõtteid, nagu tavaliselt. See on OK. Peale poole tunni möödumist tõused sa taas püsti ja arutled oma tervendajaga olulisi küsimusi tervenemise kohta.

  .

   

 • Absoluutselt mitte. Mediteerimise oskused ja meie sertifitseeritud praktiseerijate hea tahe võib luua vaid positiivseid tulemusi. Isegi kui vahest seesmine tervenemine või energia tasakaalutus paneb sind tundma kerget survet, ebamugavat või imelikku tunnet, on see loomulik kõikides protsessides, kus tervis või tasakaal vajavad taastamist. Meditatiivse Tervendamise sessioon toob alati kasu ja mitte kunagi kõrvalnähtusid. 

 • Tavaliselt ei ole see vajalik. Aga kui sa oled palju söönud, joonud kohvi või alkoholi, või kui sa oled hiljuti kasutanud legaalseid või illegaalseid narkootikume, siis on parem oodata, et mitte olla stimuleeritud enne sessiooni. Kui sa kasutad retseptiravimeid, või kui sa oled haige, väsinud või depressioonis, siis ei ole sessiooniks mingeid vastunäidustusi.  

   

 • Sõltuvalt juhtumist on mõju erinev. See sõltub ka sessioonist endast. Igatahes on üldine tulemus lõdvestumise seisund, mentaalne uuenemine ja selgus, tunne on “kergem”. Mõned valud ja psühholoogiline väsimus paraneb tavaliselt koheselt peale sessiooni. 

 • “Kõik teed viivad Rooma,“ aga kõik alternatiivteraapiad on peamiselt suunatud inimese tervise taastumisele. Meditatiivne Tervendamine sarnaneb teistele meditatiivsetele lähenemistele, kuna kasutatakse mediteerimise oskusi, kuid erinev on tervendaja vaimse juhendamise rakendus ja “Jumala Armu puudutus”, et saavutada head sessiooni. Üldiselt võib öelda, et Reiki “kanaldab energiat”, kui Meditatiivne Tervendamine “Kanaldab Jumala Armu”. 

 • See töötab nagu söögi valmistamine, autojuhtimine või tantsimine. Põhimõtteliselt võivad kõik õppida, kuid kogemus näitab, et need, kellel on kalduvus inimesi teenida, mediteerida või olla “heas ühenduses” ‘sisemise’ või ‘kõrgema’ minaga, arenevad kaugemale. Meditatiivse Tervendamise Programm on disainitud kõigile kättesaadavaks ja see on süstemaatiline haridus, mille praktiliselt kõik võivad läbi teha.

 • Põhimõtteliselt küll. Meditatiivse Tervendamise seisukohalt vastunäidustusi ei ole, kuigi võiks kontrolliga ka teiste teraapiate seisukohti, millelesa mõelnud oled. 


   

Tagasiside

 •  “Meditatiivse Tervendamise“ raviseansid, mis ma kriisisituatsioonis mõned aastad tagasi sain, oli üks tõeliselt märkimisväärne transformatsioonikogemus minu elus. Tervendussessioonid ja töö, mida ma peale seda iseendaga tegin, aitas mul leppida ja integreerida mineviku traumasid ja tõusta mõistmise ja aktsepteerimise uuele tasandile iseendas ja oma teekonnal. Aastaid hiljem olen ma tänulik selle õnnistuse üle, mis ma Meditatiivsest Tervendamisest sain.” (Naine, 33, Soome)

   

 • “Meditatiivse Tervendamise Programs osalemine avas minu jaoks uuemediteerimise viisi. See andis mulle palju kasulikke tööriistu, mida ma saan kasutada nii tervendussessioonis aga ka oma töös Kundalini Jooga õpetajana. See programm on olnud kauni, rahuliku ja sügava tähendusega teekonna algus tervendamise südamesse.” (Siri Vedya, Soome)

 • “See programm andis mulle rohkem, kui ma oleksin võinud ette kujutada sellest, mis puudutab iseeda ja Jumala leidmist. See aitas mind minu enda tervendusprotsessis ja andis mulle sügava taipamise tervendustööks.” (Sara 44, Rootsi)

   

 • “Un curso sanador para quien lo realiza, de contenidos asequibles pero de una gran profundidad espiritual. Un viaje a través de la conciencia. Hay un antes y un después en mi interior. Jivan Mukta es una persona sencilla y directa, que te acoge con dulzura y sentido del humor. Su manera de impartir los contenidos toca tu mente y tu espíritu” (ConxaDeviKirin Kaur, Barcelona)

  “A course that is healing to whom goes through it, with approachable content, but with great spiritual depth. A journey through consciousness. There is a before and after within me. Jivan Mukta is an easy going and straightforward person who welcomes with his gentleness and humour. His manner of imparting the contents touches your mind and spirit “

   

 • “Para mi este contacto con enseñanzas de kundalini ha sido una gran experiencia, era la primera vez. Es una formación realmente transformadora del ser, me ha ayudado a sentir la conexión del corazón para poder ir más allá. El Maestro, Jivan Mukta, lo siento como un ser de gran realización. Con gran Maestría me ha conducido a conocer algo más del proceso mental, enseñando de forma práctica cómo liberar patrones y afrontar temas ocultos de nuestro inconsciente. Tiene una gran capacidad de enseñar la Verdad de forma muy simple, directa y sin faltar nada. Y una presencia auténtica.Ha sido una experiencia que ha cambiado mi forma de meditar y me ha dado herramientas para poder avanzar en el compromiso de ayuda a los demás.El programa del curso ha estado muy bien estructurado, con meditaciones apropiadas para ir profundizando en la mente, con material escrito muy claro y con vídeos de tareas para realizar entre los encuentros. Todo ello me ha hecho sentir acompañada y cuidada en el trabajo del curso.Lo recomiendo al cien por cien. Estoy muy muy agradecida por haberlo podido recibir, un regalo del cielo!” (Irene, Barcelona)

  “For me the contact with teachings of kundalini has been a great experience – it was the first time. It is a truly transformative training for the Self that has helped me to feel the connection to the heart to go further. The Master Jivan Mukta feels like a being of great accomplishment. With great skill he has led me to know more of the mental process, teaching in a practical way how to unlock hidden patterns and face our unconscious issues. It has a great ability to teach the truth very simple, direct and without missing anything. And he has an authentic presence. It has been an experience that has changed my way of meditating and given me tools to advance the commitment for helping others. The course program has been very well structured, with appropriate meditations to go deeper into the mind, with clear written materials and videos homework for in-betweenweekend courses. All this has made me feel accompanied and cared for through the course. I recommend it one hundred percent. I am very grateful for having been able to receive a gift from heaven!”

   

 • “El realizar la formación de Sanación Meditativa ha despertado mi interés y curiosidad más profundos por seguir indagando y aprendiendo sobre este tema.Ha sido el primer paso para entenderme y entender los mensajes que mi intuición me ha estado transmitiendo durante tantos años. Es una experiencia increíble! Quiero volver a repetir la formación y seguir profundizando.Siento que es una herramienta maravillosa con la que puedo, ayudarme a mi misma y ayudar a mucha gente.La recomiendo a todo el mundo interesado en sanarse!” (LilawantiKhatnani, Directora de Shunia Yoga Granollers Centre, España)

  “Doing the training in Meditative Healing has aroused my interest and curiosity to keep digging deeper and learning about this theme. It has been the first step to understand and understand the messages that my intuition has been sending me all these years. It is an incredible experience! I want to repeat the training and further deepen. I feel it is a wonderful tool that can, helping myself, help many people. I recommend it to everyone interested in healing!”

 • “Jivan Mukta es un maestro con mayúsculas. Posee un profundo conocimiento teórico y experiencial de lo que enseña, capacidad de transmitir lo que sabe con claridad, altas dosis de humildad y bondad y un indudable don para la sanción. Fue una experiencia muy luminosa para mi. Aprendí a meditar con mayor profundidad y me abrió un camino por el que transitar de aquí en adelante. Le estoy infinitamente agradecida. Sat Nam” (Paula, Argentina)

  “Jivan Muktais a master with a capita “M”. He has a deep theoretical and experiential knowledge of what is taught, ability to transmit what he knows with clarity, high doses of humility and kindness and an undeniable gift for healing. It was an enlightening experience for me. I learned to meditate more deeply and opened a path through which transit hereafter. I am infinitelygrateful. Sat Nam”


   
 • “Läbi selle programmi on avanenud rada eneseteadvuse suurema sügavuseni, mõistmiseni ja armuni. See on toonud mulle täielikuma mõistmise alistumisest ja tõelisest armust ning selge ja piisava kontseptuaalse mõistmise tervendamise, haiguste, meditatsiooni ja palvega kaasnevatest protsessidest. Läbi selle programmi on mulle näidatud armulikku teenimise teed ja väga praktilist pühendumise viisi Jumalale ning armastust oma “naabri” vastu.” (Risto 32, Soome)

 • “Olen leidnud seisundi, kus tunnen endas armastust, minu meel on rahulik ja minu keha lõdvestunud. Meditatiivne Tervendamine on andnud mulle drastilise abi leidmaks seda seisundit. Mul on nüüd ka rohkem tööriistu, et püsida kauem selles seisundis ja mitte ainult meditatsiooni ajal, vaid isegi situatsioonides, mida ma varem stressi tekitavaks pidasin. Selle asemel, et hirmu, kurbust või ärevust tunda, olen ma nüüd palju rohkem rahul oma igapäeva eluga ja mul on palju harmoonilisemad suhted. See uus olemise viis on juba hakanud minu elu positiivselt muutma.“ (Naine 32, Soome)

 • “ MTP tõi mind tagasi oma eksistentsi juurde. See andis mulle tagasi oma elu eesmärgi, mis oli paar elu varem kaotatud. Ma ei tunne enam eraldatust ümbritsevast maailmast. Ma taastasin ühenduse kõigega enda ümber, lubades endal tunda taas igaviku ja kõige loodu kohalolu. See meetod aitas mul puhastada oma alateadvuse teemasid ilma nendega päriselus vaeva nägemata. MTP viis mind tagasi isetu teenimiseni, jagamiseni ja teiste abivajajateni jõudmiseni. “

  “MTP põhineb universumi loomulikel seadustel ja eksisteerib koos ning austab kõikide energiate tasakaalu, mis on seotud igas tervenemisprotsessis. Kogedes erinevaid lähenemisi tervendamisele ja nähes selgeid erinevusi, on MT selgelt mittepealetükkiv ning täielikult turvaline mõlemale, nii patsiendile kui tervendajale. Armu kutsumisega see mitte ainult ei tervenda ja tasakaalusta tervendatud olendi loomuliku kooslust, vaid toob ka tagasi Jumalaarmastuse loomuliku seisundi koos inspiratsiooni, loomingulisuse ja ülendatusega kõigis meis. MT alandlik kandja Jivan Mukta, õpetaja, juhendaja ja inspireerija on ratsionaalsuse, praktikaalsuse ja koherentsuse kehastus, kuid kehastab ka peamiselt armastust, pühendumist, rahulikkust, mõistmist, kaastunnet ja rõõmu, ning Naami isetut teenimist.” 
  (JagatPrem, naine 36 , Warsaw Poola)

“Kõige võimsam keel maailmas on haigus. Ja see on tervendaja keel”
– Yogi Bhajan