Usein Kysyttyjä Kysymyksiä &
Palautteita Osallistujilta

”Paraneminen ja eheytyminen on jatkuva luonnollinen prosessi, jossa kehon (tai sen osan), mielen sekä niiden ulkoisen maailman kanssa omaavan dynaamisen vuorovaikutussuhteen luonnollinen tila palautuu.” -Jivan Mukta

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

 • Hoidon aikana hoidettava rentoutuu selinmakuulle. Hoitaja istuu meditatiivisessa asennossa meditoiden sinua. Hoidettava saavuttaa syvän rentoutumisen tilan, jonka aikana on mahdollista kokea erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Nämä ovat hyvin tyypillisiä hoidon aikana. Noin puolen tunnin kuluttua hoidon päättyessä, hoidettava nousee rauhassa istumaan ja saa mahdollisuuden keskustella hoitajan kanssa hoidon aikana kokemistaan tuntemuksista.

   

 • Ei missään nimessä. Hoitajien meditaatiotaidot ja hyvä tahto voivat ainoastaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia. On täysin normaalia, että hoidon aikana voi esiintyä lievää painetta tai epämukavuuden tunnetta, kun energiat ja sisäiset asetukset tasapainottuvat. Meditative Healing hoito tuottaa aina hyödyllisiä vaikutuksia, ei koskaan negatiivisia sivuvaikutuksia.

 • Periaatteessa ei. Mutta jos olet juuri syönyt raskaan aterian, nauttinut alkoholia tai kahvia, tai olet vastikään käyttänyt laillisia tai laittomia huumausaineita, sinun kannattaa siirtää hoitoa sillä nämä aineet voivat kiihdyttää elimistöä. Reseptilääkkeiden käyttö, sairastuminen, väsymys tai masennus eivät ole este hoitoon tulemiselle.

   

 • Hoidon vaikutukset ovat yksilölliset ja saattavat vaihdella hoitokertojenkin välillä. Yleisesti ottaen lopputuloksena on rentoutunut sisäinen tila, henkinen uudistumisen kokemus ja mielellinen kirkkaus sekä keveyden tunne. Hoito lievittää välittömästi fyysistä kipua ja psyykkistä levottomuutta.

   

 • Roomaan on monta tietä, mutta pohjimmiltaan kaikki vaihtoehtoterapiat tähtäävät henkilön terveyden palauttamiseen. Meditative Healing muistuttaa muita meditatiivisia lähestymistapoja käyttäen meditatiivisia taitoja, mutta eroaa siinä miten hoitajat käyttävät hoidossa hengellistä ulottuvuutta ja armon kosketusta luodakseen otollisen ympäristön paranemiselle. Karkeasti sanoen Reiki kanavoi energiaa, kun taas Meditative Healing voi sanoa kanavoivan jotain mitä voi kutsua armoksi (grace).

 • Meditative Healing™ on kuin autolla ajaminen tai ruoanlaitto, jonka kuka tahansa voi opetella. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ne, joilla on erityinen taipumus palvella toisia ihmisiä, meditoida sekä löytää syvä yhteys omaan Korkeimpaan Itseen, edistyvät pidemmälle. Meditative Healing Program™ on systemaattinen koulutusohjelma, joka on suunniteltu siten, että jokainen siitä kiinnostunut pystyy sen suorittamaan.

 • Periaatteessa kyllä. Meditative Healing™:n näkökulmasta ongelmaa ei ole, mutta kannattaa varmistaa vielä toisen menetelmän suhtautuminen sen yhdistämisestä muihin hoitomuotoihin.

   

   

Palautteita Osallistujilta

 • Saamieni Meditative Healing™ hoitojen sarja elämässäni olleen kriisin aikana oli yksi upeimmista ja käänteentekevimmistä kokemuksistani. Hoitokerrat ja niiden jälkeen tekemäni työ itseni kanssa auttoivat minua kohtaamaan menneisyyden traumaattiset kokemukset ja kohoamaan uudelle ymmärryksen ja hyväksynnän tasolle suhteessa itseeni ja matkaani. Vuosia myöhemmin olen edelleen täynnä kiitollisuutta siunauksesta, jonka sain Meditative Healing™:n kautta. (Nainen, 33, Suomi)

   

 • ”Osallistuminen Meditative Healing Program™ koulutukseen avasi minulle uuden tavan meditoida. Koulutus tarjosi minulle monia hyödyllisiä työkaluja, joita voin käyttää sekä parannustyössä että kundaliinijoogaopettajana. Koulutusohjelma on ollut alku kohti kaunista, levollista ja syvästi merkityksellistä matkaa parantumisen sydämeen.” (Siri Vedya, Suomi)

 • ”Tämä ohjelma antoi minulle enemmän kuin mistä osasin unelmoidakaan mitä tulee itseni ja Jumalan löytämiseen! Se auttoi minua omassa paranemisessani ja antoi minulle syvän ymmärryksen parannustyön tekemiseen.” (Sara, 44, Tukholma)

   

 • “Un curso sanador para quien lo realiza, de contenidos asequibles pero de una gran profundidad espiritual. Un viaje a través de la conciencia. Hay un antes y un después en mi interior. Jivan Mukta es una persona sencilla y directa, que te acoge con dulzura y sentido del humor. Su manera de impartir los contenidos toca tu mente y tu espíritu” (ConxaDeviKirin Kaur, Barcelona)

 • “Para mi este contacto con enseñanzas de kundalini ha sido una gran experiencia, era la primera vez. Es una formación realmente transformadora del ser, me ha ayudado a sentir la conexión del corazón para poder ir más allá. El Maestro, Jivan Mukta, lo siento como un ser de gran realización. Con gran Maestría me ha conducido a conocer algo más del proceso mental, enseñando de forma práctica cómo liberar patrones y afrontar temas ocultos de nuestro inconsciente. Tiene una gran capacidad de enseñar la Verdad de forma muy simple, directa y sin faltar nada. Y una presencia auténtica.Ha sido una experiencia que ha cambiado mi forma de meditar y me ha dado herramientas para poder avanzar en el compromiso de ayuda a los demás.El programa del curso ha estado muy bien estructurado, con meditaciones apropiadas para ir profundizando en la mente, con material escrito muy claro y con vídeos de tareas para realizar entre los encuentros. Todo ello me ha hecho sentir acompañada y cuidada en el trabajo del curso.Lo recomiendo al cien por cien. Estoy muy muy agradecida por haberlo podido recibir, un regalo del cielo!” (Irene, Barcelona)

  “For me the contact with teachings of kundalini has been a great experience – it was the first time. It is a truly transformative training for the Self that has helped me to feel the connection to the heart to go further. The Master Jivan Mukta feels like a being of great accomplishment. With great skill he has led me to know more of the mental process, teaching in a practical way how to unlock hidden patterns and face our unconscious issues. It has a great ability to teach the truth very simple, direct and without missing anything. And he has an authentic presence. It has been an experience that has changed my way of meditating and given me tools to advance the commitment for helping others. The course program has been very well structured, with appropriate meditations to go deeper into the mind, with clear written materials and videos homework for in-betweenweekend courses. All this has made me feel accompanied and cared for through the course. I recommend it one hundred percent. I am very grateful for having been able to receive a gift from heaven!”

   

 • “El realizar la formación de Sanación Meditativa ha despertado mi interés y curiosidad más profundos por seguir indagando y aprendiendo sobre este tema.Ha sido el primer paso para entenderme y entender los mensajes que mi intuición me ha estado transmitiendo durante tantos años. Es una experiencia increíble! Quiero volver a repetir la formación y seguir profundizando.Siento que es una herramienta maravillosa con la que puedo, ayudarme a mi misma y ayudar a mucha gente.La recomiendo a todo el mundo interesado en sanarse!” (LilawantiKhatnani, Directora de Shunia Yoga Granollers Centre, España)

 • “Jivan Mukta es un maestro con mayúsculas. Posee un profundo conocimiento teórico y experiencial de lo que enseña, capacidad de transmitir lo que sabe con claridad, altas dosis de humildad y bondad y un indudable don para la sanción. Fue una experiencia muy luminosa para mi. Aprendí a meditar con mayor profundidad y me abrió un camino por el que transitar de aquí en adelante. Le estoy infinitamente agradecida. Sat Nam” (Paula, Argentina)

  “Jivan Muktais a master with a capita “M”. He has a deep theoretical and experiential knowledge of what is taught, ability to transmit what he knows with clarity, high doses of humility and kindness and an undeniable gift for healing. It was an enlightening experience for me. I learned to meditate more deeply and opened a path through which transit hereafter. I am infinitelygrateful. Sat Nam”

   
 • ”Tämän ohjelman kautta minulle on avautunut tie kohti suurempaa itsetuntemuksen syvyyttä, hyväksyntää ja armoa. Se on antanut minulle täydemmän ymmärryksen antautumisesta ja todellisesta kauneudesta, siinä missä olen saanut myös parantamisprosesseihin, sairauksiin, meditaation ja rukoukseen liittyvien käsitteiden riittävän tuntemuksen. Tämän ohjelman kautta minulle on osoitettu kaunis ja käytännöllinen tapa palvella ja omistautua Jumalalle ja lähimmäisille.” (Risto, 32, Suomi)

 • ”Olen löytänyt tilan, jossa koen rakkautta, mieleni on levollinen ja kehoni on rentoutunut. Meditative Healing™ on antanut minulle käänteentekevän avun tämän tilan löytämiseen. Lisäksi olen saanut työkaluja, joiden avulla pystyn säilyttämään tämän tilan paitsi meditaatiossa myös tilanteissa sen ulkopuolella, jotka aiemmin koin hyvin stressaaviksi. Pelon, surun ja ahdistuksen sijaan tunnen nykyisin enemmän levollisuutta arjessani ja ihmissuhteeni ovat harmonisempia. Tämä uusi tila on alkanut vaikuttaa suotuisasti terveyteeni.” (Nainen, 32, Suomi)

 • ”Sydämellinen kiitos mahdollisuudesta osallistua MH-ohjelmaan. On mahdotonta kuvailla niitä korvaamattomia ja kuvailemattomia rakkauden, ykseyden, puhtauden, kiitollisuuden ja rauhan tunteita sekä yhteyttä Jumalaan, jotka ovat seuranneet minua tämän kurssin jälkeen. Ne täytyy kokea itse.” (Kiitollisuudella, Basia, Grade 2)

 • Kiitos sydämeni pohjasta tästä upeasta ajasta

  Sain tältä kurssilta paljon paljon enemmän kuin osasin kuvitellakaan. Tunnen suurta rakkautta sydämessäni ja kuinka paljon voin tehdä jakamalla tätä rakkautta muiden kanssa.

  Tunsin Jumalallisen rakkauden, joka on niin autuas, ettei mieli voi sitä käsittää. Se pystyy poistamaan pelon, epäilyksen, epävarmuuden, antamaan rauhaa, varmuutta ja niin hienovaraista hellyyttä, jota hermostoni ei pysty tunnistamaan. Tämä kokemus on täysin aistimaailman tavoittamattomissa.

  Olen saanut voimaa, lujuutta, uskoa, tunnen että se mitä teen on oikein, sille ei ole rajoja mitä tämä armo voi saada aikaan. Mikään ei ole mahdotonta.

  SAT NAM ! (Grade 2)

 • Ensimmäistä kertaa elämässäni kanssani jaettiin se tietämys, joka on tarkoitus tuntea sydämellään. Viisaus, jonka on vallannut sydämen todellisuus. Sydäntemme lyönnit ja tarkoituksen voima aloittivat paranemisprosessin, joka alkoi meistä itsestämme.

  Täällä kauniissa Hatussa olen löytänyt viisauden, joka on aina ollut läsnä ja kokenut yhteyden alkulähteeseen askel askeleelta.

  Kiitos vieraanvaraisuudesta, maukkaista aterioista ja täydellisestä ilmapiiristä.

  Kasia Szymków (Grade 2)

 • Tämä oli minulle erittäin kaunis kokemus. Tapaaminen oman syvyyteni kanssa ja ykseys kaikkien ja kaiken kanssa.

  Tämä oli tilaisuus kokea syvyyttä sisimmässäni ja yhdessä toisten kanssa, tämä Kultaisen Ketjun siunaus.

  Olen kiitollinen kaikille, jotka mahdollistavat tämän kohtaamisen.

  Olen iloinen, että saan kantaa tämän siemenen ja valon koko maailmaan.

  Tulkoon rakkaus ja rauha kaikkien osaksi.

  Jolanta

”Voimakkain kieli on hiljaisuus. Se on kieli mitä parantaja puhuu”
– Yogi Bhajan