The Meditative Healing Program™

”Ihmisyys on mahdollisuuksien matka, ja Meditative Healing™ on mahdollisuus laajentaa lähestymistämme eheytymistä ja parantumista kohtaan yli perinteisten terapioiden rajojen.”
-Jivan Mukta

The Meditative Healing Program™ on perinteinen sekä autenttinen lähestymistapa parantumista sekä eheytymistä kohtaan. Se pohjautuu Yogi Bhajanin Ph.D opetuksiin ja metodeihin, Ayurvedaan, sekä länsimaiseen ymmärrykseen psykologiasta ja mielenterveydestä. Kansainvälinen Meditative Healing Program™ -koulutus on kattava opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena auttaa herättämään meissä ihmisinä luonnollisesti olevia ominaisuuksia ja taitoja. Nämä puolestaan tukevat eheytymistä, parantumista, sekä kokonaisvaltaista hyvinvointiammme.
Osallistujat oppivat kokemuksen kautta järjestelmällisesti tunnistamaan mielen eri tasoja, saavat kosketuksen mielen henkisen voiman ja hiljaisen rukouksen tilaan, joissa paraneminen voi tapahtua. Tämä toimiva, perinteisiä lääketieteellisiä täydentävä lähestymistapa kokonaisvaltaiseen terveyteen on parantanut monia ihmisiä ja tuonut positiivisia muutoksia heidän elämäänsä. Samalla yhä useampi voi hyötyä sen systemaattisesta koulutuksesta auttaakseen muita paranemisen ja kasvun tiellä. 

KRI_Specialty_Course_Seal_small

Kuka tahansa voi osallistua koulutukseen, sillä se tähtää kokemuksellisesti oivallukseen meditatiivisesta mielestä, jossa parantuminen ja sen tukeminen toisissa luontevammin tapahtuu. Meditative Healing -ohjelma on sovellettavissa ilman ristiriitoja minkä tahansa kanssaihmisen auttamiseen ja palvelemisen tähtäävän toiminnan, sekä erilaisten elämänkatsomusten ja esimerkiksi uskontojen kanssa. Vuonna 2012 koulutus sai IKYTA:n (International Kundalini Yoga Teachers Associaton) CEU-kurssi merkinnän. Vuonna 2018 Meditative Healing Program™ sai KRI:n (Kundalini Research Institute) “Speciality Courses” hyväksynnän ja merkinnän. KRI:n mukaan tämä merkintä on tarkoitettu tunnustukseksi niille erikoiskursseille, jotka täyttävät KRI:n standardit ja jotka varmistavat että Yogi Bhajanin® opetukset välitetään eteenpäin tarkasti ja tinkimättömyydellä.

Mitä Meditative Healing Program™ -koulutus voi antaa sinulle?
  • Mahdollisuuden luoda olosuhteet eheytymiselle ja paranemiselle.
  • Lisätä ymmärtämystäsi ihmisen terveydestä, parantamistyön ammatillisista standardeista ja ”armon kosketuksen” merkityksestä parantamisessa.
  • Antaa työkaluja meditaation syventämiseen ja meditatiivisen tilan käyttämiseen parantamisessa.
  • Henkisen näkökulman ja kokemuksen energiasta, mielestä ja elämästä, ilman uskonnollista velvoitetta tai tarvetta kuulua johonkin uskontokuntaan.
  • Meditative Healing™ voi merkittävästi syventää jooga- ja meditaatioharjoitusta.
  • Syventää aistimiskykyä ja -kokemusta, havainnoimiskykyä, mielen selkeyttä, sekä kokemusta omasta henkisyydestä. 
  • Jooga ja thai-chi ohjaajille, valmentajille, terapeuteille, sekä kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa harjoittaville koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti, sekä syventää omaa läsnäoloa ja tarjottavan hoidon tai ohjauksen eheyttävää vaikutusta.
Koulutuksen ensimmäinen taso koostuu neljästä noin viikonlopun kestävästä osuudesta, ja sisältää seuraavat asiat:

Viikonloppu 1: Johdatus parantamiseen mielen ja meditaation avulla.
Viikonloppu 2: Pranan, elinvoiman, tiedostaminen sekä kasvattaminen. Hengitys.
Viikonloppu 3: Keskittymisestä (Dharana) syvään meditaatioon (Dhyana).
Viikonloppu 4: Sisäisen parantajan herääminen sekä armon ja antaumuksen merkitys parantamisessa.

Meditative Healing Program™ -koulutus sisältää kolme tasoa:
  • Ensimmäinen taso: Practitioner.
  • Toinen taso: Healing Practitioner.
  • Kolmas taso: Healing Instructor

Osallistuja saa jokaisen tason suorittamisesta diplomin.

Lataa infopaketti Mediative Healing Program™ -koulutuksesta (Englanniksi) Tästä
Katso tulevat Meditative Healing™ -tapahtumat Täältä
Ota yhteyttä Tästä