Meditative Healing™ Taustaa

“. . .parantaja ei ole säilyttänyt itsestään muuta kuin rukouksen. Parantaja on elävä rukous.”
-Yogi Bhajan

Meditative Healing™ on menetelmä sekä työkalu, joka on muokkautunut nykyiseen muotoonsa satojen tai jopa tuhansien vuosien kuluessa. Sen juuret ovat syvällä Intian maaperässä ja tuon alueen avoimen tutkivissa ja tieteellisissäkin perinteissä. Ensimmäiset viittaukset siihen voidaan jäljittää Ayurveda -lääketieteeseen sekä suulliseen perimätietoon niinkin kauas kuin 5000 eKr. Ayurvedan piiriin on kuulunut kautta aikojen rikas käsitys tietoisuudesta, kokonaisvaltaisesta terveydestä sekä hyvinvoinnin tuominen jokaisen ihmisen elämään; Ayurvedan lähestyminen pyrkii ohjaamaan elämään, joka on harmoniassa luonnon eli ihmiselämän “juurien” kanssa. Ayurveda on säilyttänyt näkemyksen, jonka mukaan fyysiset ja psyykkiset sairaudet ovat yhteydessä toisiinsa eikä niitä voi erottaa omiksi täysin erillisiksi prosesseiksi.

Oivallukset ja ymmärrys terveyden, parantamisen sekä meditaation dynaamisesta yhteydestä kehittyi entisestään intialaisten viisaiden (rishien) ja joogien sisäisen tutkimuksen myötä vuosisatojen aikana. Kuuluisa intialainen filosofi, Patañjali tutki kuinka näitä terveyttä ylläpitäviä ja parantavia tietoisuuden tiloja on mahdollista saavuttaa systemaattisesti. Tuloksena tästä syntyi menetelmä jonka tunnemme nimellä jooga. Hänen tutkimuksensa johtivat niin joogan kuin meditaation systematisointiin, jonka seurauksena määritelmät kuten harjoitukset (sadhana) ja saavutukset (siddhi) alkoivat muotoutua. Patañjalin menetelmissä voimme löytää väylän kirkkaaseen meditatiiviseen tilaan, joka samalla johtaa kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia luovaan, eheään olemisen tilaan.

”Voimme kehittää keskittymistä ja huomiota, sekä poistaa esteet valaistumisen tieltä jotka aiheuttavat kaiken kärsimyksen … tämä voidaan saavuttaa meditaation avulla” -Patañjali

Patañjali
Patañjali
Guru Nanak
Guru Nanak

“Kuuntelemalla –  joogateknologian ja kehon salat tulevat tunnetuiksi” -Guru Nanak

Meditatiivinen lähestymistapa parantamiseen kehittyi askeleen eteenpäin Intiassa 1400-1500 -luvuilla aikakautena, joka tunnetaan nimellä Bhakti -liikehdintä. Tällä ajanjaksolla Meditative Healing puhkesi täyteen kukoistukseensa ammentaen Sikhien ensimmäisen Mestarin, Guru Nanakin, Ykseyden (Oneness) ja Eheyden (Wholeness) käsitteistä, sekä omaksuen neljännen Sikhi Mestarin, Guru Ram Dasin, Myötätunnon periaatteet ja esimerkin Todellisessa Olemuksessa (Sat Nam) elämisestä lähtökohdakseen. Bhaktin aikakausi toi rukouksen ja armon merkityksen tiedostamisen tärkeäksi osaksi ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä.

”Herrani, Korkeimman nöyrät palvelijat tulevat terveiksi.” -Guru Ram Das

Guru Ram das
Guru Ram das

Nykyaikana Mestari Yogi Bhajan, PhD, toi itsetuntemusta ja -havainnointia, sisäistä hiljaisuutta (Shunia), sekä tietoisuuden laajentumista (Samadhi) tukevia menetelmiä osaksi nykyaikaista kokemusmaailmaa – rukouksen merkityksen korostamisen ohella. Tämän lähestymistavan kehittämistyötä ovat sittemmin jatkaneet mm. Gurudev Singh ja Subagh Singh. Vuosisatojen henkisen kehityksen ja meditaation seurauksena kiteytynyt ymmärrys ja tietoisuus on siten nyt jaettavissa avoimesti kaikille.

”Olen vain tieteen opettaja. Niin se vain on eikä tämä tiede ole uudenaikaista. Vain sen sovellus on moderni. Kirjoitukset osoittavat, että ihmiset saivat tätä opetusta jo 20 000 vuotta eKr. Tämä ihmistiede on ollut olemassa kauemmin kuin nykyaika. Kuka tahansa voidaan parantaa sairaudesta meditatiivisen prosessin ja aivolisäkkeen kautta”. -Yogi Bhajan

Jivan Mukta Jivan Mukta, PhD, syntyi Chilessä. Hän on Kundaliinijoogan “Lead Trainer”, sekä kouluttaja ja ohjaaja, joka matkustaa suuren osan vuodesta. Tiensä alkuvaiheessa hän koki spontaanin käänteentekevän kokemuksen, joka johdatti hänet kulkemaan parantajan tietä. Vuonna 2005 Yogi Bhajan inspiroi häntä jatkamaan ihmisten palvelemista “rakkaudesta käsin”, joka onkin kaiken henkisen ohjauksen ja parantamisen ydin. Vuonna 2012 Jivan Mukta suunnitteli ja perusti “Meditative Healing Program™”: -koulutuksen, joka on myös IKYTA:n (International Kundalini Yoga Teachers Association) akreditoima kurssi. Koulutus on palvellut meditaation ja parantamistyön oppilaita jo viidessä Euroopan maassa. Jivan Mukta on suorittanut Chilessä valtiotieteiden ja historian yliopisto-opinnot, jonka lisäksi hän on väitellyt Uskontotieteen Tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut useita artikkeleita hengellisyyteen, parantamiseeen ja joogaan liittyen. Jivan Mukta on naimisissa ja kahden lapsen ylpeä isä. Vuodesta 2011 alkaen hän on ollut mukana useissa projekteissa opettamassa Kundaliinijoogaa ja henkistä, kokonaisvaltaista elämää miehille. Vuonna 2015 hän kehitti Total Man Training™  -koulutusohjelman, joka on myös IKYTA:n jatko-opinnoiksi hyväksymä. Ensimmäiset Total Man Training™ -koulutukset järjestettiin Kiinassa ja Virossa.

“In mystical terms, we say that Meditative Healing™ is the transmission of a spiritual teaching about service. It has been passed down through the 5 windows (senses) that perceive the holy realm of human experience. And thus, the miracle of energy is channeled. While all is firmly chained by a Golden Link of prayer and devotion. This is what ultimately delivers the Grace of Life, the Grace of Love and the Grace of Healing” -Jivan Mukta

”The tradition and the legacy left to us is a support that provides the security that Meditative Healing™
does not depend on a person or personality, an institution or a religion, but rests on
a vaster ocean of awareness and energy.”
-Jivan Mukta