Mitä Meditative Healing™ on?


Todellinen paraneminen tapahtuu silloin, kun pystymme vapauttamaan sisäisen ja ulkoisen maailmamme välisen ristiriitatilanteen, joka estää meitä iloitsemasta elämästä ja kohottamasta kokemustamme siitä.” -Jivan Mukta

Meditative Healing™ kuuluu täydentäviin hoitoihin ja terapiamuotoihin. Se perustuu muinaisiin muutosvoimaisiin meditaatioharjoituksiin, antaumuksellisen Bhakti Yogan kohottavaan energiaan, ja länsimaiseen syvälliseen ymmärrykseen psykologiasta. Meditative Healing™ auttaa tuomaan elämäämme niin terveyttä, paranemista kuin luonnollista kehon ja mielen välistä tasapainoa. Se harmonisoi hienojakoisen ja materialistisen maailman välistä dynaamista vuorovaikutussuhdetta elämässämme.

Hoidon sisällöstä

Meditative Healing™ -hoito alkaa hoidettavan elämää häiritsevien fyysisten ja henkisten tekijöiden hahmottamisella yhdessä hoitajan kanssa. Tämän jälkeen hoidettava asettuu mukavasti makuuasentoon Meditative Healing™ -hoitoa varten. Hoito kestää maksimissaan tunnin. Sen jälkeen hoidettavalla on mahdollisuus pyytää palautetta ja neuvoja koskien sitä kuinka itsenäisesti tukea omaa paranemis- ja eheytymisprosessia, ja kuinka vapautua epäterveitä tapoja ja tilanteita luovista pinttyneistä toimintamalleista ja -alttiuksista.

Kolme tärkeintä Meditative Healing™ -hoidon tavoitetta:
 • Sairaudesta paraneminen
 • Sairauksien ennaltaehkäisy (mm. elinvoimaa kasvattamalla sekä stressitasoja madaltamalla)
 • Tietoisuuden kasvattaminen ja kehittäminen
 • Ihmisen tilanteesta riippuen hoidossa voi käydä joko kertaluonteisesti, satunnaisesti, tai säännöllisesti tietyn ajan kuluessa. Meditative Healing™ -hoidon vaikutukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. 
Muutamia Mahdollisia Meditative Healing™ -hoidon Vaikutuksia:
 • Se voi parantaa fyysiseen kehoon, mieleen tai tunne-elämään liittyviä vaivoja ja kipuja.
 • Se voi poistaa akuuttia ja pitkäaikaista masennusta sekä tuoda helpotusta burn-outin jälkeiseen tilaan.
 • Se vähentää ahdistusta ja stressiä, ja poistaa vähitellen näiden taustalla olevia käytös- ja ajatusmalleja.
 • Se auttaa pääsemään tunneperäisten traumojen ja henkisen kivun yli.
 • Se tuo asioihin selkeyttä ja lisääntynyttä tietoisuutta.
 • Se auttaa saavuttamaan paremman ja syvemmän yöunen.
 • Se auttaa parantamaan yleistä terveyttä sekä antaa elinvoimaa ja tarmoa.
 • Se lisää rauhallisuutta ja sisäistä mielenrauhaa.
 • Se stimuloi omaa henkistä kasvua.

Huom: Meditative Healing™ ei sisällä lääketieteellisiä neuvoja, hoitomenetelmiä tai korvaa pätevöitetyn lääketieteen ammattilaisen tarjoamaa palvelua. Se tarjoaa vaihtoehtoisen tai täydentävän polun terveyden ja hyvinvoinnin hallintaan sekä ylläpitoon. Epävarmoissa tilanteissa konsultoi lääkäriä.

Lue lisää Meditative Healing Program™ -koulutuksesta
tästä

Löydä lista Meditative Healing™ -harjoittajista
täältä