Czym jest Meditative Healing™?

„Prawdziwe uzdrowienie następuje kiedy dochodzi do rozwiązania wewnętrzno-zewnętrznej sytuacji, która blokowała doświadczanie świata, cieszenie się nim i jego przekraczanie.”
-Jivan Mukta

Meditative Healing™ jest metodą z pola terapii uzupełniających. Jest efektem spotkania się starożytnych, transformujących medytacji, energetycznego wznoszenia Bhakti Yogi i nowoczesnej wiedzy o głębokiej psychologii. Meditative Healing ™ służy odbudowywaniu zdrowia, uzdrawiania i naturalnego stanu równowagi ciała i umysłu. Harmonizuje dynamiczną relację między subtelnymi wymiarami a światem materialnym.

Sesja Uzdrawiająca

Sesja uzdrawiająca Meditative Healing™ rozpoczyna się od zbadania zagadnień wpływających na pacjenta (fizycznych i niefizycznych). Następnie pacjent kładzie się w wygodnej pozycji aby móc przyjąć Meditative Healing™. Sesja trwa do 60 minut. Po sesji, pacjent może zapytać o komentarz i wskazówki do kontynuacji pielęgnacji procesu zdrowienia, i/lub jak powstrzymać gerenrowanie głębszych czynników budujących niezdrowe zwyczaje i uwarunkowania.

Trzy główne zagadnienia Meditative Healing™:
 • Przezwyciężenie choroby
 • Zapobieganie chorobie (poprzez wzmocnienie zdrowia, witalności i zmniejszenie poziomu stresu)
 • Rozwijanie świadomości
 • W zależności od indywidualnych przypadków osób poszukujących sesji Uzdrawiania Medytacyjnego, osoba taka może poddać się pojedynczej sesji , sesji raz na jakiś czas, lub następujących po sobie sesji w przeciągu pewnego okresu czasu. Efekty wytworzone przez Meditative Healing™ różnią się w zależności od każdego indywidualnego przypadku.
Niektóre efekty sesji:
 • Może wyleczyć dolegliwości i bóle ciała fizycznego, umysłu i ciała emocjonalnego.
 • Może usunąć zwykłą i chroniczną depresję oraz następstwa „wypalenia”.
 • Zmniejsza niepokój i stres, oraz rozpuszcza wywołujące je wzorce.
 • Pomaga przezwyciężyć emocjonalne traumy i psychologiczny ból.
 • Przywraca jasność umysłu oraz zwiększa świadomość.
 • Pomaga przywrócić głęboki i spokojny sen.
 • Poprawia ogólny stan zdrowia, witalność i wigor.
 • Zwiększa wewnętrzny spokój.
 • Stymuluje osobisty rozwój.

Uwaga: Meditative Healing™ nie stanowi medycznej konsultacji, praktyki czy panaceum, ale raczej jest alternatywą lub dopełnieniem ścieżki ku zdrowiu.

Aby dowiedzieć się więcej o Programie Meditative Healing™ (Po Angielsku)
tutaj

Znajdź praktyka Meditative Healing™
tutaj