Pytania i Referencje

„Uzdrawianie jest procesem ciągłym, w którym następuje ułatwienie, wywołanie, przywrócenie lub wytworzenie naturalnego stanu zdrowia ciała (lub jego części), umysłu i ich dynamicznej relacji ze światem.”

-Jivan Mukta

Pytania i Odpowiedzi

 • Podczas sesji położysz się i będziesz się relaksować. Praktyk przyjmie pozycję medytacyjną i zaczyna medytować „nad” tobą. W większości przypadków, relaks będzie bardzo głęboki, sięgający tego co nazywamy platformą głębokiej relaksacji. Podczas gdy to nastąpi można również poczuć różne doznania i możesz mieć różne myśli przechodzące przez twój umysł w naturalny sposób. Jest to typowy stan rzeczy. Po mniej więcej pół-godzinie usiądziesz ponownie i praktyk omówi z tobą istotne zagadnienia  twojego uzdrawiania.

 • Absolutnie nie. Umiejętności Medytacyjne oraz dobra wola naszych certyfikowanych praktyków mogą generować tylko pozytywne rezultaty. Nawet jeśli czasem energia się równoważy i reguluje wewnątrz, możesz czuć lekki nacisk, niewygodne odczucie lub nietypowe uczucie, to jest normalne we wszystkich procesach, w których potrzeby zdrowotne lub równowaga są przywracane. Sesja Uzdrawiania Medytacyjnego będzie zawsze dawać korzyści, bez żadnych skutków ubocznych.

 • W zasadzie nie jest to konieczne. Ale jeśli jesteś po obfitym posiłku, alkoholu, kawie lub jeśli ostatnio zażywałeś/łaś legalnych lub nielegalnych narkotyków, wtedy najlepiej jest odczekać w celu uniknięcia stymulacji przed sesją. Jeśli zażywasz przepisane leki lub jeśli jesteś chory, zmęczony i przygnębiony, to nie ma żadnych przeciwwskazań do odbycia sesji.

 • Efekty są różne w zależności od przypadku. Efekt też jest różny w zależności od sesji do sesji. Jednak podstawowy wynik takiej sesji to zrelaksowany stan wewnętrzny, mentalne odmłodzenie i jasność, poczucie się „lżejszym”. Różnego rodzaju bóle i psychologiczne niepokoje zwykle się poprawiają od razu po sesji.

 • „Jest wiele dróg do Rzymu”, ale zasadniczo wszystkie alternatywne terapie mają na celu odtworzenie stanu zdrowia danej osoby. Uzdrawianie Medytacyjne jest podobne do innych metod medytacyjnych, ponieważ wykorzystuje umiejętności medytacyjne; ale różni się tym, w jaki sposób praktycy angażują pomoc duchową i „dotyk Łaski”, aby przeprowadzić skuteczną sesję. Ogólnie rzecz biorąc Reiki „jest kanałem energii”, natomiast Uzdrawianie Medytacyjne „jest kanałem Łaski”.

 • Jest to takie samo w zastosowaniu, jak gotowanie, jazda samochodem lub taniec. W zasadzie każdy może się tego nauczyć, ale doświadczenie pokazuje, że ci, którzy przede wszystkim mają skłonności, by służyć ludziom, medytować i być w „dobrych stosunkach” z „Wewnętrznym” lub „Wyższym” Ja podążą dalej. Program Uzdrawiania Medytacyjnego został zaprojektowany w sposób przystępny dla każdego i jest systematycznym procesem uczenia się, że praktycznie każdy może przez to przejść.

 • W zasadzie tak. Z punktu widzenia Uzdrawiania Medytacyjnego nie ma żadnych przeciwwskazań, jednak sprawdź punkt widzenia innych terapii, o których myślisz.

Referencje

 • „The series of Meditative Healing treatments I received during a crisis I went through some years ago was one of the truly remarkable transformational experiences of my life. The healing sessions and the work I did with myself afterwards helped me come to terms with and integrate traumatic experiences of the past and raise to a new level of understanding and acceptance of my self and my journey. Years later I’m still full of gratitude for the blessing I received in the form of Meditative Healing.” (Woman, 33, Finland)

   

 • „Taking part in the Meditative Healing Program opened up a new way of meditating for me. It gave me many useful tools to use both in offering healing sessions but also in my work as a Kundalini Yoga teacher.
  The program has been the beginning of a beautiful, peaceful and deeply
  meaningful journey towards the heart of healing.” (Siri Vedya, Finland)
 • „This program gave me more than I could have dreamt of when it comes to finding myself and God! It helped me in my own healing progress and gave me a deep insight in doing healing work.”
  (Sara 44, Stockholm)

   

 • “Un curso sanador para quien lo realiza, de contenidos asequibles pero de una gran profundidad espiritual. Un viaje a través de la conciencia. Hay un antes y un después en mi interior. Jivan Mukta es una persona sencilla y directa, que te acoge con dulzura y sentido del humor. Su manera de impartir los contenidos toca tu mente y tu espíritu” (ConxaDeviKirin Kaur, Barcelona)

  „A course that is healing to whom goes through it, with approachable content, but with great spiritual depth. A journey through consciousness. There is a before and after within me. Jivan Mukta is an easy going and straightforward person who welcomes with his gentleness and humour. His manner of imparting the contents touches your mind and spirit „

   

 • “Para mi este contacto con enseñanzas de kundalini ha sido una gran experiencia, era la primera vez. Es una formación realmente transformadora del ser, me ha ayudado a sentir la conexión del corazón para poder ir más allá. El Maestro, Jivan Mukta, lo siento como un ser de gran realización. Con gran Maestría me ha conducido a conocer algo más del proceso mental, enseñando de forma práctica cómo liberar patrones y afrontar temas ocultos de nuestro inconsciente. Tiene una gran capacidad de enseñar la Verdad de forma muy simple, directa y sin faltar nada. Y una presencia auténtica.Ha sido una experiencia que ha cambiado mi forma de meditar y me ha dado herramientas para poder avanzar en el compromiso de ayuda a los demás.El programa del curso ha estado muy bien estructurado, con meditaciones apropiadas para ir profundizando en la mente, con material escrito muy claro y con vídeos de tareas para realizar entre los encuentros. Todo ello me ha hecho sentir acompañada y cuidada en el trabajo del curso.Lo recomiendo al cien por cien. Estoy muy muy agradecida por haberlo podido recibir, un regalo del cielo!” (Irene, Barcelona)

  “For me the contact with teachings of kundalini has been a great experience – it was the first time. It is a truly transformative training for the Self that has helped me to feel the connection to the heart to go further. The Master Jivan Mukta feels like a being of great accomplishment. With great skill he has led me to know more of the mental process, teaching in a practical way how to unlock hidden patterns and face our unconscious issues. It has a great ability to teach the truth very simple, direct and without missing anything. And he has an authentic presence. It has been an experience that has changed my way of meditating and given me tools to advance the commitment for helping others. The course program has been very well structured, with appropriate meditations to go deeper into the mind, with clear written materials and videos homework for in-betweenweekend courses. All this has made me feel accompanied and cared for through the course. I recommend it one hundred percent. I am very grateful for having been able to receive a gift from heaven!”

   

 • “El realizar la formación de Sanación Meditativa ha despertado mi interés y curiosidad más profundos por seguir indagando y aprendiendo sobre este tema.Ha sido el primer paso para entenderme y entender los mensajes que mi intuición me ha estado transmitiendo durante tantos años. Es una experiencia increíble! Quiero volver a repetir la formación y seguir profundizando.Siento que es una herramienta maravillosa con la que puedo, ayudarme a mi misma y ayudar a mucha gente.La recomiendo a todo el mundo interesado en sanarse!” (LilawantiKhatnani, Directora de Shunia Yoga Granollers Centre, España)

  “Doing the training in Meditative Healing has aroused my interest and curiosity to keep digging deeper and learning about this theme. It has been the first step to understand and understand the messages that my intuition has been sending me all these years. It is an incredible experience! I want to repeat the training and further deepen. I feel it is a wonderful tool that can, helping myself, help many people. I recommend it to everyone interested in healing!”

 • “Jivan Mukta es un maestro con mayúsculas. Posee un profundo conocimiento teórico y experiencial de lo que enseña, capacidad de transmitir lo que sabe con claridad, altas dosis de humildad y bondad y un indudable don para la sanción. Fue una experiencia muy luminosa para mi. Aprendí a meditar con mayor profundidad y me abrió un camino por el que transitar de aquí en adelante. Le estoy infinitamente agradecida. Sat Nam” (Paula, Argentina)

  “Jivan Muktais a master with a capita “M”. He has a deep theoretical and experiential knowledge of what is taught, ability to transmit what he knows with clarity, high doses of humility and kindness and an undeniable gift for healing. It was an enlightening experience for me. I learned to meditate more deeply and opened a path through which transit hereafter. I am infinitelygrateful. Sat Nam”


   
 • „Through this program there has been a path opened towards greater depth of self-knowledge, acceptance and mercy. It has provided me with fuller meaning of surrender and true grace, as well as clear and sufficient conceptual understanding of the processes related to healing, disease, meditation and prayer. Through this program a graceful way of service and a very practical way of devotion towards God and of love towards „my neighbour” has been pointed out to me . (Risto 32, Finland)

 • I have found a state where I feel love in me, my mind is at peace and my body is relaxed. Meditative Healing has given me drastic help to find this state. I also have now more tools to stay in this state longer and not only during meditation but even in the situations that I earlier have experienced as stressful. Instead of feeling fear, sadness or anxiety I am now more and more at peace in my everyday life and also I am having more harmonious relationships. This new state of being has already started to impact my health positively.” (Woman 32, Finland)

 • „MHP returned me to my existence.It gave me back my life purpose, lost few lives prior.I no longer feel separation from the surrounding world. I regained connection to all around me, allowing myself to feel again presence of the eternal and its all creation. Being a method helping me to clean my subconscious issues without facing and struggling with them in my real life. MH restored me back to unconditional service to, sharing with and helping other beings that are of a need.

  MHP is based on natural laws of universe, and coexists with and respects the balance between all energies involved in each healing and existing process. As I did experience different healing approaches and see clearly a difference, MH is fully non-invasive, and it is totally safe for both, the patient and the healer.With invitation of Grace, it not only heals or balances natural consistency of treated entity, it also brings back the natural universal state of Gods Love along with inspiration, creativity and elevation in each of us.

  The humble carrier of the MH, JivanMukta , the teacher, the guide and inspirer, is the embodiment of rationality, practicality, coherence but mostly of love, devotion, tranquillity, understanding, compassion and joy , and selfless service of Naam.”

  (JagatPrem, woman 36 , Warsaw Poland)

“Najpotężniejszym językiem świata jest cisza. I to jest język uzdrowiciela”
– Yogi Bhajan